Friday, August 28, 2015

Gaayathri japam (30-8-2015) for Yajur, Rig and Sama Vedis

Gaayathri japam (30-8-2015)
                  For Yajur, Rig and Sama Vedis

1.Aachamanam
2,Shuklaam baradharam
 3.Om bhoo
 4.Mamo patha samastha duritha kshya dwara  sri parameshwara preethyartham Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaramaami
              Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam  paapam  , karmanaa
Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama Shubhe Shobane muhurthe  adya Brahmana dwiteeya paradhe , Swetha varaha kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Ashtavimsathi thame  , Kali yuge, Prathame pade, Jambhu Dwipe, Bharatha Varshe,Bhartaha Kande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe, Asmin Varthamane  Vyavaharike, Prabhavadhi Sashti Samavathsaranaam Madhye,
 Manmatha  nama Samvathsare , Dakshinayane, Varsha Rithou, Simha mase  Krishna pakshe  aadhya prathamaayam*  shubha thidou  Bhanu  vaasara yukthayaam  sathabishak  ** nakshatra yukthaayam  shubha yoga shubha karana  evam guna viseshana visisishtaayam  asyaam prathamaayam  shubha thidou  mithyaa theetha prayaschittartham,Doshavat apatneeya Prayaschittartham
    ashtothara sahasra samkya  gayatri maha manthra japam karishye.
     Start from Pravasya Rishi brahma….  followed by aayathith anuvagasya… and then chant the gaythri manthra 1008 times.
 Complete with Abhivaadaye  and then complete with
     Kayena vacha…….

1 comment:

  1. http://vedabhavan.org/yajur-upakarma-avani-avittam-2015-text-and-mp3-downloads/

    ReplyDelete